LEED Sertifikasyonu bilgimiz ve Enerji Kimlik Belgesi Sertifikamız ile projelerinizi yeni çağa uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
info@arcadia.com.tr

Mimarlık Takviminde Bugün:
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
   

Planlama ve Strateji

Proje Yönetimi

Arcadia, yaratıcı bir yaklaşımla proje ve program yönetimi için yenilikçi çözümler üretir.


Proje yönetimi nedir?

Proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalmak ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması zorunlulukları vardır.

İşlev, biçim, mekan anlayışının tasarıma ve imalata yansıtılması.


Proje ile ilgili başlıca dört adet değişken nelerdir?

Performans: Projenin amaçları ne ölçüde ve ne nitelikte gerçekleştirdiğinin bir ölçüsüdür

Maliyet: Maliyette önemli olan ürünün ne kadar harcama yapılarak üretilebileceğinin hesaplanmasıdır. faaliyete ayrılmış iş yapısı, kaynak verileri, faaliyet süresi tahminleri, tecrübe ve hesap grafikleri kaynak alınır. Sektörel alanlarda yıllık olarak çıkarılan birim fiyat katalogları da önemli maliyet hesabı kaynaklandır.

Çizelge veya Zaman: Projenin ne zaman tamamlanacağı ve hangi faaliyetlerin ne zaman yapılacağını belirtir.

Proje Ölçeği veya Büyüklüğü: Proje büyüklüğü, önceden tespit edilememiş, gözden kaçmış bazı gereksinimlerin projenin icra safhasında ortaya çıkmasıyla iyice artabilir. Bu göz önünde tutularak, planlama safhasında proje ayrıntılarıyla belirlenmeli ve müşteriyle veya projeyi isteyen kişilerle bu büyümenin ne kadar olabileceği ve hangi sınırdan sonra projenin terk edileceği belirlenmelidir .

Gerçek maliyet , performans ,zaman ve ölçeğin bir fonksiyonudur

Planlama, organize etme, denetleme, koordine etme ve güdülmeme gibi yönetsel süreçler göz önüne alındığında, proje yönetiminin esasları genel yönetim esaslarına paralel bir durum arz etmektedir.


Proje yöneticilerinin görevleri nelerdir?

Faaliyetleri planlamak, programlamak (çeşitli olası çevre koşullarına göre alternatif hareket tarzları belirlemek, faaliyetler veya bölümler arasındaki ilişkiler üzerinde durmak) ve proje faaliyetleri tamamlandıkça kontrol etmek zorundadırlar.


Project Management Instute, proje yöneticisinin altı fonksiyonunu şöyle tanımlamıştır.

  1. Hedefleri ve yapılacak işleri yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde, anlamayı ve düzeltici faaliyetlere girişmeye imkan vermek için belirleyip, proje ölçeğini yönetmek.
  2. Projeye dahil olan insan kaynaklarını yönetmek
  3. Projeye dahil olan çeşitli taraflar arasında bilgi akışını sağlamak ve projeyi çizelge dahilinde yürütmek için yeterli bilgiye sahip olmak, iletişimi yönetmek
  4. Zamanı, planlama ve çizelgeleme ile yönetmek
  5. Projenin sonuçlarının tatmin edici olması için kaliteyi yönetmek
  6. Projenin en düşük maliyetle ve bütçe içinde bitirilmesi için maliyetleri yönetmek

Bu görevleri yerine getirmek için proje yöneticisinin bazı özellikleri olmalıdır; Kendisi yapılan işi genel olarak bilmelidir, münazara ve ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır.


Yönetim Danışmanlığı

EKB Danışmanlık

1.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için enerji kimlik belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 2017 yılı sonuna kadar enerji kimlik belgelerini almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar (yeni bina) ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için enerji kimlik belgelerini almış olmalıdırlar.
Arcadia almış olduğu EKB uzmanlık belgesi ile Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme yetkisine sahiptir.

LEED Danışmanlık

Tasarım aşamasında, proje ekipleri ile yapılacak çeşitli çalışmalar ile tasarım sürecine ait LEED kredileri ve ön-koşulları incelenir ve ilk değerlendirme çalışmasında tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için LEED AP’leri, proje tasarım ekibi ile çalışarak, gerektiğinde daha fazla LEED puanı almak ve enerji tasarrufu sağlamak için süreci olumsuz etkilemeden projelerin (mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj) geliştirilmesi konusunda liderlik yaparlar. Daha sonra ilgili krediler USGBC’inin incelemesine sunulur. Projenin yapım (inşaat) sürecinde de, LEED AP’leri tasarım sürecine benzer çalışmalar yaparlar ve İnşaat ile ilgili tüm dokümanları ve kredileri USGBC’nin incelemesine sunar. USGBC tarafından incelemenin tamamlanması ile LEED sertifikası alınır.

Arcadia'ya Ulaşın

Arcadia Mimarlık Dekorasyon İnşaat Bilgisayar Programları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aytar Cad.
Birlik Sok. No.13/1 34340 Levent / İstanbul

+90 (212) 283 07 70

bize yazın

En son Tweet'ler

Sosyal Medya'da Biz

Belgelerimiz

designed by mss